Mycorrhizal Wealth of East Carpathians / SPUN Expedition about the project


What are Mycorrhizal fungi? /SPUN

Mycorrhizal fungi are a group of network-forming soil fungi that form symbiotic associations with plants. Nearly all plants form symbiotic associations with mycorrhizal fungi. These associations have shaped life on earth for more than 475 million years.Mycorrhizal fungi: the underrated heroes of carbon capture? By Heidi Hawkins / Illuminem

Mycorrhizal fungi have been supporting life on land for at least 450 million years by helping to supply most land plants with water and soil nutrients essential to their growth. In exchange, plants allocate some of their carbohydrates to these fungi. My colleague on the paper, Prof. Toby Kiers (from SPUN), describes this relationship in economic terms, as a reciprocal exchange.


Charakterystyka Przyrodnicza Obszaru Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ISBN: 978-83-954138-6-5, free pdf

“Bieszczady to nie tylko piękna, różnorodna przyroda, ale i bufor bezpieczeństwa w dobie nasilającego się kryzysu klimatyczno–ekologicznego. Oddajemy Państwu opracowanie, przygotowane w trosce nie tylko o przyrodę Bieszczadów, ale całej przyrody naszego kraju, której Bieszczady są integralną częścią, wspomagając jej właściwe funkcjonowanie. Opracowanie to jest też swego rodzaju wsparciem i apelem o dołączenie do osób postulujących poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.”


Karpaty Wschodnie: jak odróżnić las stary od porolnego, Ludwika Tomala, Nauka w Polsce

“Kiedy chodzimy po lasach w Bieszczadach, często nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze prawie 80 lat temu mogło być w tym miejscu pole uprawne” – opowiada geografka Zofia Jabs-Sobocińska z Uniwersytetu Warszawskiego i IGiZP PAN, a także przewodniczka beskidzka. Badaczka postanowiła przyjrzeć się pochodzeniu lasów w tamtych rejonach.”


PODCASTY RMF: Czy rośliny są mądrzejsze od nas?

Gościem Krzysztofa Urbaniaka jest biolog Władysław Polcyn profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przybliża to, czego w czasie spaceru po lesie najczęściej nie dostrzegamy. Czy rośliny to istoty społeczne? Jak ze sobą współpracują? Co mogłyby do nas „wykrzyczeć”? (39 minut • 2023-04-30)Lepiej razem niż osobno. Symbiotyczna wyprawa do lasu, Władysław Polcyn
„Autoportret”, 1-2023 (80), Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

“Drzewa w symbiozach leśnych otwierają innym gatunkom dostęp do bogatego źródła energii słonecznej. Dzięki tej cesze pełnią funkcję pierwotnego producenta w podziemnym ekosystemie, ale także jego organizatora, podejmują bowiem decyzje o udostępnianiu swoich zasobów. Czynią to w relacji „check and balance” z równie autonomicznymi grzybami mikoryzowymi i rozmaitością innych mikroorganizmów sfery korzeniowej.”