Charakterystyka Przyrodnicza Obszaru Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ISBN: 978-83-954138-6-5, free pdf

“Bieszczady to nie tylko piękna, różnorodna przyroda, ale i bufor bezpieczeństwa w dobie nasilającego się kryzysu klimatyczno–ekologicznego. Oddajemy Państwu opracowanie, przygotowane w trosce nie tylko o przyrodę Bieszczadów, ale całej przyrody naszego kraju, której Bieszczady są integralną częścią, wspomagając jej właściwe funkcjonowanie. Opracowanie to jest też swego rodzaju wsparciem i apelem o dołączenie do osób postulujących poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.”


Karpaty Wschodnie: jak odróżnić las stary od porolnego, Ludwika Tomala, Nauka w Polsce

“Kiedy chodzimy po lasach w Bieszczadach, często nie zdajemy sobie sprawy, że jeszcze prawie 80 lat temu mogło być w tym miejscu pole uprawne” – opowiada geografka Zofia Jabs-Sobocińska z Uniwersytetu Warszawskiego i IGiZP PAN, a także przewodniczka beskidzka. Badaczka postanowiła przyjrzeć się pochodzeniu lasów w tamtych rejonach.”


PODCASTY RMF: Czy rośliny są mądrzejsze od nas?

Gościem Krzysztofa Urbaniaka jest biolog Władysław Polcyn profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przybliża to, czego w czasie spaceru po lesie najczęściej nie dostrzegamy. Czy rośliny to istoty społeczne? Jak ze sobą współpracują? Co mogłyby do nas „wykrzyczeć”? (39 minut • 2023-04-30)Lepiej razem niż osobno. Symbiotyczna wyprawa do lasu, Władysław Polcyn
„Autoportret”, 1-2023 (80), Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

“Drzewa w symbiozach leśnych otwierają innym gatunkom dostęp do bogatego źródła energii słonecznej. Dzięki tej cesze pełnią funkcję pierwotnego producenta w podziemnym ekosystemie, ale także jego organizatora, podejmują bowiem decyzje o udostępnianiu swoich zasobów. Czynią to w relacji „check and balance” z równie autonomicznymi grzybami mikoryzowymi i rozmaitością innych mikroorganizmów sfery korzeniowej.”